Zespół

Biuro Doradztwa Gospodarczego Maciej Szczepańczyk na stałe współpracuje ze specjalistami z zakresu finansów, rachunkowości, prawa handlowego i pracy.

Sylwetki kluczowych osób

Maciej Szczepańczyk, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania

Od 15 lat doradca biznesowy i trener z zakresu:
– zarządzania projektami, w szczególności finansowanymi ze środków UE,
zarządzania procesami,
zarządzania strategicznego.
W swojej działalności wykorzystuje metody zarządzania projektami PRINCE2 oraz wytyczne IPMA i PMBoK.

Przedsiębiorca od 10 lat działający na rynku usług konsultingowych, specjalizujący się w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków UE. Ekspert w zakresie finansowania i wdrażania na rynek projektów innowacyjnych oraz wyceny know-how.

Autor dokumentacji projektowych, wniosków, biznes planów i studiów wykonalności dla projektów infrastrukturalnych i rozwojowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, POIiŚ, Regionalnych Programów Operacyjnych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji oraz wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami i Zarządzania Projektami Badawczymi Politechniki Łódzkiej

Autor kilkudziesięciu publikacji (artykułów i książek) z zakresu zarządzania projektami i zarządzania strategicznego, m.in.: „Zarządzanie projektami. Planowanie i kontrola projektu”, „Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej”, „Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstwa”.

 

W gronie ścisłych współpracowników znajdują się również:
Agencja reklamowa „8 Studio„,
Biuro projektowe „Investprojekt P1 Sp. z o.o.„,
Biuro tłumaczy przysięgłych „Biuro tłumaczy – Agata Andrzejewska„,
Biuro księgowe Jolanta Stasinowska.