IndygoTech Minerals SA: Zakwalifikowanie wniosku BALTIC CERAMICS.SA w … – Bankier