Biznes plan

Biznes plan – ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania

Profesjonalny biznes plan jest podstawowym dokumentem umożliwiającym zwięzłe i przejrzyste przedstawienie założeń dla planowanego przedsięwzięcia gospodarczego. Opracowanie biznes planu jest obowiązkowe w większości procedur związanych z ubieganiem się  o kredyty inwestycyjne czy dotacje z funduszy UE. Opracowanie takiego dokumentu powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy planują powołanie nowych podmiotów gospodarczych lub wspólne przedsięwzięcia z innymi firmami, a także pragnący pozyskać fundusze zewnętrzne na realizację własnych projektów.

Biznes plan w wersji standardowej obejmuje:
Opis przedsiębiorstwa i jego działalności.
Analizę prawną, ekonomiczną, finansową, organizacyjną i marketingową.
Założenia planu strategicznego, analizę SWOT i rekomendacje dotyczące wyboru strategii.
Opis planowanych przedsięwzięć biznesowych, celów inwestycyjnych i marketingowych.
Plan techniczny.
Plan marketingowy.
Plan organizacyjny.
Plan finansowy.

Zakres oraz szczegółowość biznes planu zależy od złożoności planowanej inwestycji, a także celu sporządzania biznes planu. Większość banków i instytucji finansowych narzuca swoje standardy dla tego typu opracowań. Zakres biznes planu może obejmować całość działań gospodarczych, może też być opisem wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (zarówno rzeczowych jak i kapitałowych).

Bez względu na zakres tego opracowania, opracowywane przeze mnie biznes plany są zawsze przejrzystym i logicznie skonstruowanym dokumentem, korzystnie wpływającym na wizerunek planowanych przedsięwzięć i zwiększającym prawdopodobieństwo uzyskania finansowania.
Oferuję równiez opracowanie Biznes planów w formie wielowariantowych symulacji finansowych, opracowywanych w celu symulowania różnych wariantów strategii i umożliwiających wybór optymalnych rozwiązań.