NCBiR : Uwolnienie przedsiębiorczości akademickiej

Uwolnienie przedsiębiorczości akademickiej. Naukowcy z prawami majątkowymi do wynalazków.

19-07-2013

Większa motywacja do sprzedaży wynalazków, wyższe dochody uczelni i bardziej innowacyjne przedsiębiorstwa to najważniejsze spodziewane efekty przekazania pełnych praw majątkowych twórcom własności intelektualnej. Nowe przepisy zapisane w projekcie znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym trafiły właśnie do konsultacji społecznych.

„Pracownikowi naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu uczelni, który w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni dokona wynalazku (…) przysługują prawa do wynalazku” – czytamy w projekcie nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe uprawnienia dotyczyć mają pracowników i doktorantów uczelni, instytutów PAN oraz instytutów badawczych, a także studentów – jako twórców praw własności intelektualnej.

– Przekazanie naukowcom praw majątkowych do ich wynalazków sprawi, że wdrażanie i komercjalizowanie wyników badań będzie dla nich po prostu bardziej opłacalne. To najskuteczniejszy sposób, by koło zamachowe polskich innowacji mogło wreszcie ruszyć – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

W tej chwili tylko niewielki odsetek wynalazków, które powstały na polskich uczelniach jest wykorzystywany komercyjnie. – Przepisy wprowadzające nowe uprawnienia dla wynalazców mają to zmienić. Naukowcy, posiadając prawa majątkowe do wyników swoich badań, będą bardziej zainteresowani ich sprzedażą na rynku, ponieważ będzie się to przekładało na dodatkowe wynagrodzenie – mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju Leszek Grabarczyk.  – Dochody z komercjalizacji wyników badań będą stanowić znaczący udział w zarobkach naukowców w Polsce. Sprzedaż nawet jednego patentu może oznaczać zysk stanowiący wielokrotność rocznych zarobków na uczelni – dodaje L. Grabarczyk

Na zmianach zyskają również uczelnie. Nowe regulacje przenoszą prawa majątkowe na rzecz naukowców, ale gwarantują uczelni część dochodów z komercjalizacji badań. Jak wynika z projektowanych przepisów „uczelni przysługuje prawo do części dochodów z komercjalizacji w wysokości określonej w regulaminie, (…) nie niższej niż 10% i nie wyższej niż 25% tych dochodów”.  W ocenie autorów zmian większa motywacja naukowców do sprzedaży wyników własnych prac B+R powinna spowodować ich komercjalizowanie na zdecydowanie większą niż dzisiaj skalę, a to  zwiększy dochody uczelni i instytutów w zwi%C

za pomocą Aktualności / NCBR.

Comments Closed