Strzałkowski: Nie jesteśmy skazani na prowincjonalizm – Kurier Poranny