Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 7 kwietnia 2013 r.

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – stan na 7 kwietnia 2013 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 7 kwietnia 2013 r. złożono 258,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 545,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 83 175 umów o dofinansowanie na kwotę 350,1 mld złwydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 241,8 mld zł, co stanowi 85,7 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 203,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 144,7 mld zł.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Comments Closed