kontakt

Biuro Doradztwa Gospodarczego
Maciej Szczepańczyk
działa pod firmą MASZ Maciej Szczepańczyk

Biuro w Łodzi:
90-441 Łódź
ul. Kościuszki 101

tel. +48 602 520 702
e-mail: maciej@szczepanczyk.net
www.szczepanczyk.net

Siedziba firmy:
95-060 Brzeziny
Jaroszki 17B

NIP 726-214-22-07
Regon 100501957

Numer rachunku bankowego prowadzi

LOGO_PEKAO_nowe (100x18)
Bank PeKaO S.A. II oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 270

nr rachunku: 59 1240 3028 1111 0010 1776 4303