NCBiR : PCP w NCBR – rewolucja w zamówieniach B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 18-07-2013

Jak rozpisać przetarg na usługę, technologię lub zakup sprzętu, które jeszcze nie istnieją? Taki problem pętał instytucje publiczne, które zobowiązane są do przestrzegania Prawa Zamówień Publicznych. Naprzeciw temu wychodzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które ogłasza dziś pierwszy w Polsce nabór potrzeb badań naukowych i prac rozwojowych, które zostaną przeprowadzone w trybie zamówień przedkomercyjnych. To nowy tryb zamówień, polegający na pozyskaniu innowacyjnych, niedostępnych wcześniej na rynku produktów i usług. Na realizację pilotażowego przedsięwzięcia Centrum przygotowało 50 mln zł.

 

Wspieranie działalności innowacyjnej to obecnie jeden z kluczowych kierunków polityki Unii Europejskiej, zawarty m.in. w Strategii Europa 2020. Viviane Reding, komisarz UE ogłosiła, że Europa musi stworzyć środowisko biznesowe, które zachęci do szybkiego przekształcenia rezultatów prac badawczo-rozwojowych w innowacje. A jednym z kilku głównych instrumentów wspierania przez władze publiczne wzrostu innowacyjności gospodarki uznawane są obecnie zamówienia publiczne. Jednakże słabością zamówień publicznych w ich standardowej formule jest fakt, iż nie są w stanie wykreować zapotrzebowania na nowe produkty czy usługi, nieistniejące jeszcze na rynku. Odpowiedzią na ten problem są zamówienia przedkomercyjne (PCP – „pre-commercial procurement”) – koncepcja opracowana przez Komisję Europejską po to, by dać publicznym zamawiającym szansę angażowania się w poszukiwanie nowatorskich rozwiązań bez konieczności ponoszenia pełnego ryzyka za rezultaty podjętych inicjatyw. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest pierwszą instytucją w Polsce, która skorzysta z tego rewolucyjnego mechanizmu.

 

– Administracja publiczna musi być innowacyjna, podobnie jak nauka, przemysł i usługi. Powinna przewidywać przyszłe zjawiska i reagować elastycznie, tego wymaga nieustannie zmieniająca się współczesna rzeczywistość. Idea tzw. „zamówień przedkomercyjnych” to zwiastun jakie będą samorządy czy instytucje centralne w przyszłości, kiedy tempo przemian technologicznych i cywilizacyjnych będzie coraz szybsze – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Program PCP to narzędzie, dzięki któremu słowo innowacyjność nabierze nowego, szerszego znaczenia – dodaje prof. Kudrycka.

 

Tryb zamówienia przedkomercyjnego (PCP) jest szczególnym podejściem do zamówień publicznych, ponieważ odnosi się on do zakupu przez sektor publiczny usług badawczo-rozwojowych, poprzedzonych rozpoznaniem

za pomocą Aktualności / NCBR.

Comments Closed