Planowanie Biznesu

PLANOWANIE BIZNESU.

W okresie ostatnich pięciu lat opracowałem jako współautor lub autor ponad 100  dokumentów typu biznes plan, studium wykonalności, analizy strategiczne, analizy marketingowe, prognozy finansowe, analizy rynku. Poniżej kilka wybranych przedsięwzięć, których wartość realizacji  przekraczała 25 mln pln.

Hotel Artis Express w Radziejowicach: bieżące doradztwo w zakresie planowania, budżetowania, przygotowywanie dokumentacji inwestorskich, tj. biznes planów, studium wykonalności w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania

Kompleks SPA Hotel Artis w Zamościu; opracowanie studium wykonalności budowy . Obsługa doradcza w zakresie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów bankowych oraz dotacji unijnych w ramach programów wspierających rozwój turystyki na Lubelszczyźnie.

Stone Master S.A., bieżąca obsługa, analiza rynku, analiza technologicznych wariantów rozwoju Spółki, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,

Studia wykonalności projektów budowy farm wiatrowych w regionie łódzkim,

Lofty de Girada w Żyrardowie: biznes planu przedsięwzięcia, organizacja zewnętrznych źródeł finansowania.

 

[2] Projekty budowlane „Villa Verde” i „Leśny Helenów”

– opracowanie strategii promocji i sprzedaży oferty, opracowanie materiałów reklamowych i ofertowych;