Fundusze Unijne

Szczyt dofinansowania inwestycji przez PARP.

Szczyt dofinansowania inwestycji przez PARP. Firmy dostaną 4 mld złTen rok będzie szczytem płatności przekazywanych firmom przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – powiedziała w czwartek dziennikarzom prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak. Według szacunków PARP, do przedsiębiorców może trafić około 4 mld zł.”W tym roku najwięcej dofinansowywanych przez PARP inwestycji będzie się kończyć, stąd ten szczyt płatności” – wyjaśniła prezes.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pośredniczy we wdrażaniu w Polsce pieniędzy z unijnych programów Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej i Kapitał Ludzki. Jak poinformowała dziennikarzy prezes, do końca zeszłego roku Agencja podpisała umowy na dofinansowanie inwestycji o wartości 29,1 mld zł, co oznacza, że rozdysponowała 97,8 proc. zarządzanej przez siebie puli pieniędzy z funduszy unijnych.Z zakontraktowanych pieniędzy, do beneficjentów trafiło już 18,8 mld zł, czyli 61 proc. puli. Z tej kwoty co czwarta złotówka została przekazana w 2013 r. Łącznie w zeszłym roku PARP wypłacił 4,7 mld zł.Prezes wyjaśniła, że w konkursach prowadzonych przez PARP w 2013 r. złożono ponad 8,3 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania inwestycji w wysokości 13,2 mld zł. Umowy podpisano na dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości 3,3 mld zł. Jak wskazała Bożena Lublińska-Kasprzak, w tym roku Agencja ogłosi jeszcze kilka konkursów, ale będą to już ostatnie nabory na dofinansowanie z budżetu UE na lata 2007-2013. „Chcemy do końca czerwca rozdysponować wszystkie pozostałe pieniądze” – wyjaśniła.W PARP trwają też prace nad przygotowaniem do wdrażania pieniędzy z budżetu UE na lata 2014-2020. „W przyszłej perspektywie będziemy takim centrum badawczym nowych instrumentów pobudzających przedsiębiorczość i innowacyjność. Będziemy też bezpośrednio wdrażać część programów” – powiedziała prezes PARP.Na razie jeszcze nie wiadomo ostatecznie, jak dokładnie będzie wyglądało unijne wsparcie dla przedsiębiorców, w którym będzie uczestniczyć PARP. „Rozmowy na ten temat nadal trwają” – zastrzegła prezes. Agencja jest gotowa pośredniczyć we wdrażaniu ok. 2 mld euro z programu Inteligentny Rozwój, ok. 2 mld euro z programu Rozwój Polski Wschodniej i ok. 250 mln euro z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. PAP

za pomocą Szczyt dofinansowania inwestycji przez PARP. Firmy dostaną 4 mld zł – Bankier.pl.

Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych. – Prezentujemy dziś program skoku cywilizacyjnego, jaki Polska powinna dokonać do 2020 r. – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Towarzyszyli mu wicepremierzy Elżbieta Bieńkowska oraz Janusz Piechociński.

 – Treść przyjętych dokumentów to nasze plany na to, jak powinna wyglądać Polska w 2020 r. Są one efektem kilku lat pracy nad stworzeniem spójnej wizji rozwoju kraju – zaznaczyła wicepremier Elżbieta Bieńkowska i dodała, że przyjęcie dokumentów przez rząd oznacza rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską. Przypomniała, że Polska otrzymała 23 proc. ogólnej puli polityki spójności na lata 2014-2020. (więcej…)

Polska musi utrzymać kurs na innowacyjność

Publiczne wydatki na badania i rozwój w relacji do PKB osiągnęły obecnie w Polsce wystarczający poziom, teraz czas na większe finansowanie z sektora prywatnego – to główny wniosek prof. Witolda Orłowskiego zawarty w ogłoszonym dziś Raporcie „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich przełamania”.

 Źródło: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2221,polska-musi-utrzymac-kurs-na-innowacyjnosc.html

Co jeszcze należy zrobić, aby polskie wynalazki zdobywały światowe rynki? Potrzebne jest rynkowe otwarcie instytucji naukowych i oraz gwarancja praw majątkowych dla naukowców do wynalazków – wynika z raportu.Prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, wskazuje w nim bowiem zasadnicze przyczyny blokujące rozwój rynku badań naukowych. Najważniejsza z nich to brak klarownych reguł współdziałania. W efekcie ani naukowcy, ani przedstawiciele biznesu nie są skłonni do współpracy.

 

Jak można dowiedzieć się z raportu, naukowcy nie angażują się w komercjalizację efektów swojej pracy z powodu braku „jasnych zasad dotyczących praw własności intelektualnej, w tym braku (…) zapewnienia wynalazcom rzeczywistego, znacznego udziału w zyskach z komercjalizacji”. Obserwowany jest także brak doświadczeń i umiejętności współpracy z biznesem. „W efekcie, znaczna część badaczy nie potrafi wypełnić standardowych wymogów stawianych przez biznes: analizy potrzeb klienta, dostosowania badań do jego potrzeb, terminowości, właściwej formy prezentacji. Niska jakość oferty podażowej ze strony nauki skutecznie zniechęca przedsiębiorstwa do prób współpracy” – wskazuje raport. Ponadto, „w wielu przypadkach w grę może nawet wchodzić zazdrość i niechęć do badaczy aktywnie poszukujących możliwości komercjalizacji badań ze strony pozostałych pracowników”.

 

Po stronie przedsiębiorców należy natomiast odnotować wyraźny brak zainteresowania innowacjami. Autor raportu podaje przyczyny braku udziału przedsiębiorców w rozwoju badań, takie jak: niewielkie doświadczenie w zakresie współpracy biznesu z nauką, słaby rozwój rynków finansowych w dziedzinie finansowania innowacji oraz słabość mechanizmu transmisji z nauki do gospodarki.

 

Co należy zatem zrobić, aby wszystkie strony były bardziej aktywne na rynku badań naukowych? Jak ocenia prof. Orłowski, „konieczne jest fundamentalne zwiększenie zainteresowania badaczy komercjalizacją poprzez przekazanie im praw autorskich do wynalazku, z jasnymi zasadami rozliczania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej, pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firm oraz intensywna działalność edukacyjna promująca przedsiębiorczość. W odniesieniu do instytucji naukowych potrzebne są zachęty do akceptacji biznesowej aktywności pracowników, a także bezwzględne ograniczenie dostępności do łatwego finansowania zmniejszającego presję na zmiany”.

 

Prof. Orłowski wskazuje również, że kluczowy jest wzrost finansowania prac badawczych przez przedsiębiorców. „Publiczne wydatki na B+R w relacji do PKB osiągnęły obecnie w Polsce taką wysokość, jakiej w zasadzie należałoby się spodziewać przy obecnym poziomie rozwoju gospodarczego (…). Niezwykle niskie są natomiast prywatne wydatki na B+R w relacji do PKB. (…) Należałoby oczekiwać wydatków biznesu na B+R kilkukrotnie wyższych niż to ma miejsce w rzeczywistości” – czytamy w raporcie. Temu celowi powinny służyć bardziej efektywne zachęty podatkowe do innowacji, a także nowa – przyjazna rynkowi i bazująca na współpracy państwa i biznesu – polityka przemysłowa, preferująca wynalazczość (także w odniesieniu do inwestycji zagranicznych). Należy również zapewnić premiowanie współpracy między biznesem a naukowcami w sferze finansowania badań oraz odpowiednie bodźce dla sektora finansowego.

 

Konieczność wprowadzenia tych zmian w życie jest priorytetem w ocenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Przekazanie praw majątkowych naukowcom, wzrost prywatnych wydatków na badania i promowanie kultury wynalazczości w nauce i gospodarce, to kluczowe postulaty zawarte w raporcie,zbieżne z opiniami ekspertów NCBR – podkreśla Leszek Grabarczyk zastępca dyrektora NCBR, finansującego programy badawczo-rozwojowe i wspierającego współpracę nauki z biznesem. – Wprowadzenie w życie zaprojektowanych już zmian legislacyjnych korzystnych dla naukowców oraz zmobilizowanie przedsiębiorców do sięgania po efekty prac naukowych, pomoże zbudować w Polsce efektywny rynek badań naukowych – dodaje.

 

Raport „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich przełamania”