Aktualności

Szczyt dofinansowania inwestycji przez PARP.

Szczyt dofinansowania inwestycji przez PARP. Firmy dostaną 4 mld złTen rok będzie szczytem płatności przekazywanych firmom przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – powiedziała w czwartek dziennikarzom prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak. Według szacunków PARP, do przedsiębiorców może trafić około 4 mld zł.”W tym roku najwięcej dofinansowywanych przez PARP inwestycji będzie się kończyć, stąd ten szczyt płatności” – wyjaśniła prezes.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pośredniczy we wdrażaniu w Polsce pieniędzy z unijnych programów Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej i Kapitał Ludzki. Jak poinformowała dziennikarzy prezes, do końca zeszłego roku Agencja podpisała umowy na dofinansowanie inwestycji o wartości 29,1 mld zł, co oznacza, że rozdysponowała 97,8 proc. zarządzanej przez siebie puli pieniędzy z funduszy unijnych.Z zakontraktowanych pieniędzy, do beneficjentów trafiło już 18,8 mld zł, czyli 61 proc. puli. Z tej kwoty co czwarta złotówka została przekazana w 2013 r. Łącznie w zeszłym roku PARP wypłacił 4,7 mld zł.Prezes wyjaśniła, że w konkursach prowadzonych przez PARP w 2013 r. złożono ponad 8,3 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania inwestycji w wysokości 13,2 mld zł. Umowy podpisano na dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości 3,3 mld zł. Jak wskazała Bożena Lublińska-Kasprzak, w tym roku Agencja ogłosi jeszcze kilka konkursów, ale będą to już ostatnie nabory na dofinansowanie z budżetu UE na lata 2007-2013. „Chcemy do końca czerwca rozdysponować wszystkie pozostałe pieniądze” – wyjaśniła.W PARP trwają też prace nad przygotowaniem do wdrażania pieniędzy z budżetu UE na lata 2014-2020. „W przyszłej perspektywie będziemy takim centrum badawczym nowych instrumentów pobudzających przedsiębiorczość i innowacyjność. Będziemy też bezpośrednio wdrażać część programów” – powiedziała prezes PARP.Na razie jeszcze nie wiadomo ostatecznie, jak dokładnie będzie wyglądało unijne wsparcie dla przedsiębiorców, w którym będzie uczestniczyć PARP. „Rozmowy na ten temat nadal trwają” – zastrzegła prezes. Agencja jest gotowa pośredniczyć we wdrażaniu ok. 2 mld euro z programu Inteligentny Rozwój, ok. 2 mld euro z programu Rozwój Polski Wschodniej i ok. 250 mln euro z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. PAP

za pomocą Szczyt dofinansowania inwestycji przez PARP. Firmy dostaną 4 mld zł – Bankier.pl.

II konkurs / Innowacje Społeczne / Programy krajowe / NCBR

Program INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki.

Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

Program skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z ww. konsor-cjów, obligatoryjnie wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014 r., a kończy 26 marca 2014 r. o godzinie 16:00.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.

Pliki do pobrania:

za pomocą II konkurs / Innowacje Społeczne / Programy krajowe / NCBR.

NCBiR : Uwolnienie przedsiębiorczości akademickiej

Uwolnienie przedsiębiorczości akademickiej. Naukowcy z prawami majątkowymi do wynalazków.

19-07-2013

Większa motywacja do sprzedaży wynalazków, wyższe dochody uczelni i bardziej innowacyjne przedsiębiorstwa to najważniejsze spodziewane efekty przekazania pełnych praw majątkowych twórcom własności intelektualnej. Nowe przepisy zapisane w projekcie znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym trafiły właśnie do konsultacji społecznych.

„Pracownikowi naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu uczelni, który w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy w tej uczelni dokona wynalazku (…) przysługują prawa do wynalazku” – czytamy w projekcie nowych przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe uprawnienia dotyczyć mają pracowników i doktorantów uczelni, instytutów PAN oraz instytutów badawczych, a także studentów – jako twórców praw własności intelektualnej.

– Przekazanie naukowcom praw majątkowych do ich wynalazków sprawi, że wdrażanie i komercjalizowanie wyników badań będzie dla nich po prostu bardziej opłacalne. To najskuteczniejszy sposób, by koło zamachowe polskich innowacji mogło wreszcie ruszyć – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

W tej chwili tylko niewielki odsetek wynalazków, które powstały na polskich uczelniach jest wykorzystywany komercyjnie. – Przepisy wprowadzające nowe uprawnienia dla wynalazców mają to zmienić. Naukowcy, posiadając prawa majątkowe do wyników swoich badań, będą bardziej zainteresowani ich sprzedażą na rynku, ponieważ będzie się to przekładało na dodatkowe wynagrodzenie – mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań  i Rozwoju Leszek Grabarczyk.  – Dochody z komercjalizacji wyników badań będą stanowić znaczący udział w zarobkach naukowców w Polsce. Sprzedaż nawet jednego patentu może oznaczać zysk stanowiący wielokrotność rocznych zarobków na uczelni – dodaje L. Grabarczyk

Na zmianach zyskają również uczelnie. Nowe regulacje przenoszą prawa majątkowe na rzecz naukowców, ale gwarantują uczelni część dochodów z komercjalizacji badań. Jak wynika z projektowanych przepisów „uczelni przysługuje prawo do części dochodów z komercjalizacji w wysokości określonej w regulaminie, (…) nie niższej niż 10% i nie wyższej niż 25% tych dochodów”.  W ocenie autorów zmian większa motywacja naukowców do sprzedaży wyników własnych prac B+R powinna spowodować ich komercjalizowanie na zdecydowanie większą niż dzisiaj skalę, a to  zwiększy dochody uczelni i instytutów w zwi%C

za pomocą Aktualności / NCBR.