Archiwum: admin

Polska musi utrzymać kurs na innowacyjność

Publiczne wydatki na badania i rozwój w relacji do PKB osiągnęły obecnie w Polsce wystarczający poziom, teraz czas na większe finansowanie z sektora prywatnego – to główny wniosek prof. Witolda Orłowskiego zawarty w ogłoszonym dziś Raporcie „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich przełamania”.

 Źródło: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2221,polska-musi-utrzymac-kurs-na-innowacyjnosc.html

Co jeszcze należy zrobić, aby polskie wynalazki zdobywały światowe rynki? Potrzebne jest rynkowe otwarcie instytucji naukowych i oraz gwarancja praw majątkowych dla naukowców do wynalazków – wynika z raportu.Prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, wskazuje w nim bowiem zasadnicze przyczyny blokujące rozwój rynku badań naukowych. Najważniejsza z nich to brak klarownych reguł współdziałania. W efekcie ani naukowcy, ani przedstawiciele biznesu nie są skłonni do współpracy.

 

Jak można dowiedzieć się z raportu, naukowcy nie angażują się w komercjalizację efektów swojej pracy z powodu braku „jasnych zasad dotyczących praw własności intelektualnej, w tym braku (…) zapewnienia wynalazcom rzeczywistego, znacznego udziału w zyskach z komercjalizacji”. Obserwowany jest także brak doświadczeń i umiejętności współpracy z biznesem. „W efekcie, znaczna część badaczy nie potrafi wypełnić standardowych wymogów stawianych przez biznes: analizy potrzeb klienta, dostosowania badań do jego potrzeb, terminowości, właściwej formy prezentacji. Niska jakość oferty podażowej ze strony nauki skutecznie zniechęca przedsiębiorstwa do prób współpracy” – wskazuje raport. Ponadto, „w wielu przypadkach w grę może nawet wchodzić zazdrość i niechęć do badaczy aktywnie poszukujących możliwości komercjalizacji badań ze strony pozostałych pracowników”.

 

Po stronie przedsiębiorców należy natomiast odnotować wyraźny brak zainteresowania innowacjami. Autor raportu podaje przyczyny braku udziału przedsiębiorców w rozwoju badań, takie jak: niewielkie doświadczenie w zakresie współpracy biznesu z nauką, słaby rozwój rynków finansowych w dziedzinie finansowania innowacji oraz słabość mechanizmu transmisji z nauki do gospodarki.

 

Co należy zatem zrobić, aby wszystkie strony były bardziej aktywne na rynku badań naukowych? Jak ocenia prof. Orłowski, „konieczne jest fundamentalne zwiększenie zainteresowania badaczy komercjalizacją poprzez przekazanie im praw autorskich do wynalazku, z jasnymi zasadami rozliczania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej, pomoc w zakładaniu i prowadzeniu firm oraz intensywna działalność edukacyjna promująca przedsiębiorczość. W odniesieniu do instytucji naukowych potrzebne są zachęty do akceptacji biznesowej aktywności pracowników, a także bezwzględne ograniczenie dostępności do łatwego finansowania zmniejszającego presję na zmiany”.

 

Prof. Orłowski wskazuje również, że kluczowy jest wzrost finansowania prac badawczych przez przedsiębiorców. „Publiczne wydatki na B+R w relacji do PKB osiągnęły obecnie w Polsce taką wysokość, jakiej w zasadzie należałoby się spodziewać przy obecnym poziomie rozwoju gospodarczego (…). Niezwykle niskie są natomiast prywatne wydatki na B+R w relacji do PKB. (…) Należałoby oczekiwać wydatków biznesu na B+R kilkukrotnie wyższych niż to ma miejsce w rzeczywistości” – czytamy w raporcie. Temu celowi powinny służyć bardziej efektywne zachęty podatkowe do innowacji, a także nowa – przyjazna rynkowi i bazująca na współpracy państwa i biznesu – polityka przemysłowa, preferująca wynalazczość (także w odniesieniu do inwestycji zagranicznych). Należy również zapewnić premiowanie współpracy między biznesem a naukowcami w sferze finansowania badań oraz odpowiednie bodźce dla sektora finansowego.

 

Konieczność wprowadzenia tych zmian w życie jest priorytetem w ocenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Przekazanie praw majątkowych naukowcom, wzrost prywatnych wydatków na badania i promowanie kultury wynalazczości w nauce i gospodarce, to kluczowe postulaty zawarte w raporcie,zbieżne z opiniami ekspertów NCBR – podkreśla Leszek Grabarczyk zastępca dyrektora NCBR, finansującego programy badawczo-rozwojowe i wspierającego współpracę nauki z biznesem. – Wprowadzenie w życie zaprojektowanych już zmian legislacyjnych korzystnych dla naukowców oraz zmobilizowanie przedsiębiorców do sięgania po efekty prac naukowych, pomoże zbudować w Polsce efektywny rynek badań naukowych – dodaje.

 

Raport „Komercjalizacja badań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich przełamania”

Skuteczne narzędzie do generowania umów komercjalizacyjnych

Skuteczne narzędzie do generowania umów komercjalizacyjnych

BRIdge Info ma celu stałe poszerzanie oferty wydawniczej o publikacje, które przyczynią się do podniesienia zdolności komercjalizacyjnej naukowców i przedsiębiorców oraz zidentyfikują potrzeby i ograniczenia w przeprowadzaniu komercjalizacji badań. Wraz z wydaniem publikacji„Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013” przygotowaliśmy dla Państwa program generujący wzory umów komercjalizacyjnych, pozwalający krok po kroku i bez zbędnych formalności stworzyć umowę między instytucją naukową lub badawczą a partnerem biznesowym.

W ramach aplikacji sporządzić można gotowe do użycia umowy komercjalizacji wyników prac badawczych, takie jak umowy przeniesienia praw własności czy umowy licencyjne. Aby skorzystać z aplikacji należy się zarejestrować na stronie http://ncbr-komercjalizacja.pl/login.php.

BRIdge Info to zintegrowana platforma wiedzy, stanowiąca kompleksowe źródło informacji na temat komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy ich komercjalizacji.  Na działalność BRIge Info składają się publikacje i serwisy internetowe, które przybliżają praktyczne zagadnienia komercjalizacji wyników prac oraz nowe aspekty prawne w zakresie dysponowania i rozporządzania wartością intelektualną.

BRIdge Info adresowany jest do uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców, a także indywidualnych innowatorów zainteresowanych współpracą i kooperacją z jednostkami B+R w komercjalizacji wyników badań.

Serwis jest dostępny pod adresem www.bridge.gov.pl.

Źródło: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2275,skuteczne-narzedzie-do-generowania-umow-komercjalizacyjnych.html

Witam na mojej stronie firmowej

Nazywam się Maciej Szczepańczyk, zapraszam do zapoznania się z nową stroną serwisu www mojej firmy.

W ramach prowadzonej działalności oferuję szeroko pojęte doradztwo gospodarczego, szczególnie w zakresie opracowywania dokumentacji służącej pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, tj. leasingu, kredytu, dotacji, inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych oraz w zakresie organizacji nowych przedsięwzięć biznesowych. Świadcząc swoje usługi współpracuję z szeregiem ekspertów z zakresu zarządzania, finansów oraz prawa gospodarczego.

Swoje usługi kieruję do małych i średnich firm, zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój działalności.

Szczegółowe informacje dotyczące mojej oferty można znaleźć w działach:

Projekty unijne
Planowanie biznesu/kreacja biznesowa
Zarządzanie projektami